Beboere

Affald

Rødovre Kommune ser affald som en ressource, og derfor skal vi gerne kunne genanvende så meget som muligt. RKE prioriterer også at tænke i genanvendelse og bæredygtige løsninger.

 

Der skal sorteres i 10 affaldsfraktioner:

 

 

DAGRENOVATION

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 8 forskellige affaldstyper =>

Restaffald​ - madaffald - mad- og mælkekartoner - plast - papir - glas - metal - pap

 

Disse 8 affaldsfraktioner skal sorteres i affaldsbeholdere og indsamles af Rødovre Kommune.

 

Tøj/tekstiler og farligt affald skal sorteres som storskrald.

 

Klik her for at se, hvad de forskellige typer affald indeholder: Sortering af dagrenovation

               

 

STORSKRALD

Vores afdelinger har også en storskraldsgård med beholdere til de forskellige typer storskrald:

=> Småt brændbart - elektronik - pap - jern/metal - keramik/porcelæn - tøj/sko -

     haveaffald - miljøskab til farligt affald.

 

Klik her for at se de forskellige typer: storskrald

        

   HUSK 


  • Ikke alt hører til i storskrald ...
  • Du kan altid selv køre dit storskrald på Rødovre Genbrugsstation på Valhøjs Alle 182
  • At tage hensyn til vores ejendomsmestre, når du sætter affald til storskrald
     

NYTTIGE LINKS

Her kan du komme direkte til mere uddybende information om affaldssortering i Rødovre Kommune.

 

Generelt om affald

Affaldsordninger

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her